thay man hinh laptop
Thay màn hình laptop

man hinh laptop,linh kien lcd laptop chính hãng. Công ty Phùng gia chuyên cung cấp linh kiện laptop: màn hình lcd,pin,bàn phím,ram,hdd,adapter,main laptop.

Pin laptop,bán pin laptop tại nhà hà nội

Pin laptop Asus X83VB-X2 T6400

Pin laptop Asus X83VB-X2 T6400 ,Hãng sản xuất: Asus,Dùng cho loại máy: Asus - A series,Loại pin: 12 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h , Dung lượng(mAh): 4800 ,Điện thế sử dụng(V): 10.8V.

Pin laptop Asus U80V

Pin laptop Asus U80V, Pin Asus F80S (6 Cell, 4400mAh) (A32-F80, A32-F80A, A32-F80H) Hãng sản xuất: Asus , Dùng cho loại máy: Asus - All , Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng,Dung lượng(mAh): 4400, Điện thế sử dụng(V): 10.8V.

Pin laptop Asus N53JQ-SX110

Pin laptop Asus N53JQ-SX110, Hãng sản xuất: Asus,Dùng cho loại máy: Asus - A series , Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 5.5h, Dung lượng(mAh): 4800 ,Điện thế sử dụng(V): 10.8V.

Pin laptop Asus U35JC-RX147

Pin laptop Asus U35JC-RX147 ,Hãng sản xuất: Asus,Dùng cho loại máy: Asus - A series , Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 5.5h, Dung lượng(mAh): 4800 ,Điện thế sử dụng(V): 10.8V.

Pin laptop Asus A52JC

Pin laptop Asus A52JC, Hãng sản xuất: Asus, Dùng cho loại máy: Asus - All, Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 3h,Dung lượng(mAh): 4800,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin laptop Asus K53E

Pin laptop Asus K53E, Hãng sản xuất: Asus , Dùng cho loại máy: Asus - All , Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 3h, Dung lượng(mAh): 4800, Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin laptop Asus K43E

Pin laptop Asus K43E, Hãng sản xuất: Asus, Dùng cho loại máy Asus , A series , Loại pin: Lithium-Ion (Li ON), 8 cells, Thời lượng trung bình sử dụng: 3h, Dung lượng(mAh): 4400, Điện thế sử dụng(V): 14.8V.

Pin laptop Asus A42F

Pin laptop Asus A42F, Hãng sản xuất: Asus,Dùng cho loại máy: Asus - A series,Loại pin: 12 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h , Dung lượng(mAh): 4800 ,Điện thế sử dụng(V): 10.8V.

Pin Asus Eee PC 1015PEM

Pin Asus Eee PC 1015PEM ,Hãng sản xuất: Asus , Dùng cho loại máy: Asus - M series,Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, ,Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h, Dung lượng(mAh): 4400, Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin laptop Dell D600

Pin laptop Dell D600, Pin DELL D600 (6 Cell, 4700mAh) (0X217 1X793 310-4482 310-5195 312-0068 312-0090 315-0084 3R305 312,0191 451-10132 312-0309 451-10194 4P894 BAT1194 C1295 G2053A01 U1544 W1605 ) Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell, Latitude,Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION),Thời lượng trung bình sử dụng,Dung lượng(mAh): 4700, Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin laptop Dell XPS 1730

Pin laptop Dell XPS 1730 ,Pin laptop Dell 1730 ,Pin Dell XPS 1730H Original 9cell Dell XPS 1730H, XPS 1730H. Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell, XPS, Loại pin: 9 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 3h,Dung lượng(mAh): 85,Điện thế sử dụng(V): 11.1V

Pin laptop Dell N5010

Pin laptop Dell N5010 ,Pin Dell Inspiron 13R,15R, N4010, N5010 (6 Cell, 4800mAh) Hãng sản xuất: Dell , Dùng cho loại máy: Dell ,Inspiron, Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 3.5h,Dung lượng(mAh): 4800,Điện thế sử dụng(V): 10.8V.

Pin laptop Dell 1520

Pin laptop Dell 1520 ,Pin Dell Inspiron 1520 (9 Cell, 6600mAh) (12-0577 312-0513 312-0518 312-0520 312-0576 312-0589 312-0590 312-0594 312-0595 451-10477 FK890 FP282 GK479 NR239) LDE210X, Dell 1520. Hãng sản xuất: Dell, Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron.Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 9 cells, Thời lượng trung bình sử dụng:Dung lượng(mAh): 6600 ,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin laptop Dell 1530 6 CELL

Pin laptop Dell 1530 6 CELL ,Pin Dell Xps 1530 (6 Cell, 4800mAh) (312-0660 312-0663 312-0664 12-00622 GP975 RU030 XT832 XT828 ) Hãng sản xuất: Dell, Dùng cho loại máy: Dell , XPS,Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h,Dung lượng(mAh): 4800,Điện thế sử dụng(V): 11.1V .

Pin laptop Dell 1435(6Cell)

Pin laptop Dell 1435(6Cell) ,Pin Dell Studio 1435, 1535, 1536, 1537, P/N: LDE225, 6cell LDE225, Dell 1435. Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell - Studio,Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng:Dung lượng(mAh): 4400,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin laptop Dell 1435 (9 Cell)

Pin laptop Dell 1435 (9 Cell) ,Pin Dell Studio 1435, 1535, 1536, 1537, P/N: LDE225, 9cell, (Original) LDE225 (Original). Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell,Studio, Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 9 cells,Thời lượng trung bình sử dụng:Dung lượng(mAh): 6600 ,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin Dell Inspiron 1464

Pin Dell Inspiron 1464 (6 Cell, 4400mAh) (312-1021 K456N 5YRYV 9JJGJ JKVC5 NKDWV TRJDK ) Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell - Inspiron,Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h,Dung lượng(mAh): 4400,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin laptop Dell N4030 9cell

Pin laptop Dell N4030 9cell ,Pin Laptop DELL N4030 (9 Cell, 6600mAh) Hãng sản xuất: Dell ,Dùng cho loại máy: Dell, All , Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng,Dung lượng(mAh): 6600, Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin Dell Inspiron 2500

Pin Dell Inspiron 2500, 3700, 3800, 4000, 4100, 4150, 8000, 8100, 8200, Latitude C500, C510, C540, C600, C610, C640, Latitude CPI,Precision M40, M50 (8 cell) Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell - All,Loại pin: 8 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 3h,Dung lượng(mAh),Điện thế sử dụng(V).

Pin DELL Mini 10

Pin DELL Mini 10, Inspiron 11z, 11v, 1010, (8Cell,5600mAh) Original ( 312-0867; H766N; J590M; F144M) Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell,Inspiron,Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 8 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 4.5h,Dung lượng(mAh): 5600,Điện thế sử dụng(V): 10.8V.

Pin Dell Vostro 1200

Pin Dell Vostro 1200, P/N: LDE217 LDE217, Dell 1200. Hãng sản xuất: Dell / Dùng cho loại máy: Dell - Vostro / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin laptop Dell Vostro 3400

Pin laptop Dell Vostro 3400,PIN DELL Vostro 3400, 3500, 3700, (6Cell,4400mAh), (7FJ92, TY3P4, TXWRR) Oem Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell,Vostro , Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 3.5h,Dung lượng(mAh): 4400,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin laptop Dell 3350

Pin laptop Dell 3350 ,Pin Dell 3350. Hãng sản xuất: Dell, Dùng cho loại máy: Dell - All , Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 2h,Dung lượng(mAh): 4400,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin DELL N4030 ( 6 Cells - Original)

Pin DELL N4030 ( 6 Cells , Original) ,Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell , All , Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h,Dung lượng(mAh): 6600,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin Laptop Asus F80s

Pin Asus F80S (6 Cell, 4400mAh) (A32-F80, A32-F80A, A32-F80H) Hãng sản xuất: Asus , Dùng cho loại máy: Asus - All , Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng,Dung lượng(mAh): 4400, Điện thế sử dụng(V): 10.8V.

Pin Laptop Asus EEE PC901H

Pin Laptop Asus EEE PC901H (9 Cell, 12000mAh) Hãng sản xuất: Asus , Dùng cho loại máy: Asus - All,Loại pin: 9 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 3.5h, Dung lượng(mAh): 12000, Điện thế sử dụng(V): 7.4V.

Pin Laptop Lenovo ThinkPad E50

Pin Laptop Lenovo ThinkPad E50 Bạn muốn mua Pin Laptop Lenovo ThinkPad E50, bạn muốn tìm hiểu về Pin Laptop Lenovo ThinkPad E50 hoặc bạn đang băn khoăn chọn lựa? Hãy gọi 0949.51.3333 cho tôi để được tư vấn miễn phí pin laptop Lenovo ThinkPad E50

Pin Laptop Lenovo ThinkPad L420

Pin Laptop Lenovo ThinkPad L420 Bạn muốn mua Pin Laptop Lenovo ThinkPad L420, bạn muốn tìm hiểu về Pin Laptop Lenovo ThinkPad L420 hoặc bạn đang băn khoăn chọn lựa? Hãy gọi 0949.51.3333. cho tôi để được tư vấn miễn phí pin laptop Lenovo ThinkPad L420

Pin Laptop Lenovo ThinkPad T410 T410i

Pin Laptop Lenovo ThinkPad T410 T410i Bạn muốn mua Pin Laptop Lenovo ThinkPad T410 T410i, bạn muốn tìm hiểu về Pin Laptop Lenovo ThinkPad T410 T410i hoặc bạn đang băn khoăn chọn lựa? Hãy gọi 0949.51.3333. cho tôi để được tư vấn miễn phí pin laptop Lenovo ThinkPad T410 T410i

Pin Laptop Lenovo ThinkPad W520

Pin Laptop Lenovo ThinkPad W520 Bạn muốn mua Pin Laptop Lenovo ThinkPad W520, bạn muốn tìm hiểu về Pin Laptop Lenovo ThinkPad W520 hoặc bạn đang băn khoăn chọn lựa? Hãy gọi 094951.3333. cho tôi để được tư vấn miễn phí pin laptop Lenovo ThinkPad W520

Pin Laptop LENOVO IdeaPad Z370 Z460 Z470 Z560 Z570

Pin Laptop LENOVO IdeaPad Z370 Z460 Z470 Z560 Z570 Bạn muốn mua Pin Laptop LENOVO IdeaPad Z370 Z460 Z470 Z560 Z570, bạn muốn tìm hiểu về Pin Laptop LENOVO IdeaPad Z370 Z460 Z470 Z560 Z570 hoặc bạn đang băn khoăn chọn lựa? Hãy gọi 094951.3333. cho tôi để được tư vấn miễn phí pin laptop LENOVO IdeaPad Z370 Z460 Z470 Z560 Z570

Pin Laptop Hp Nx6325

Pin Laptop Hp Nx6325 Bạn muốn mua Pin Laptop Hp Nx6325, bạn muốn tìm hiểu về Pin Laptop Hp Nx6325 hoặc bạn đang băn khoăn chọn lựa? Hãy gọi 0949.51.3333. cho tôi để được tư vấn miễn phí pin laptop hp nx6325

Pin Laptop Dell Inspiron 710M

Pin Dell Inspirion 700M, 710M, 8cell Dell Inspirion 700M 8cell. Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell ,Inspiron,Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 8 cells, Thời lượng trung bình sử dụng,Dung lượng(mAh): 4400,Điện thế sử dụng(V): 14.8.

Pin laptop Dell Latitude E6400, E6500

Pin Dell Latitude E6400, E6500 (6 Cell, 4800mAh) (KY265 MN631 PT434 KY285 FU571 312-0749 1M215 312-0748 312-0749 312-0822 312-0823 312-0910 312-0977 312-7414 312-7415 CP284 CP289 CP294 CP296 DFNCH F732H FM332 FM335 FM338 FU571 G805H HW89 Pin E6400, E6500, KY265, MN631. Hãng sản xuất: Dell ,Dùng cho loại máy: Dell,Latitude,Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 2h , Dung lượng(mAh): 4800 ,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin Laptop Dell Precision M4400

Pin Dell Precision M2400, M4400 (9cell) (Original) Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell - Precision, Loại pin: 9 cells,Thời lượng trung bình sử dụng,Dung lượng(mAh).Điện thế sử dụng(V).

Pin Laptop Dell Studio 14 (1458)

Bán pin laptop DELL Studio 1450, 1457, 1458 (6Cell, 5200mAh) (0N996P, N996P, U597P, W358P, W358P) Original Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell,Studio,Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h,Dung lượng(mAh): 5200,Điện thế sử dụng(V): 10.8V.

Pin Laptop Dell Inspiron Mini 12

Pin Laptop Dell Inspiron Mini 12 ,Bạn muốn mua Pin Laptop Dell Inspiron Mini 12, bạn muốn tìm hiểu về Pin Laptop Dell Inspiron Mini 12 hoặc bạn đang băn khoăn chọn lựa? Hãy gọi 0975.39.3333. cho tôi để được tư vấn miễn phí pin laptop dell Inspiron Mini 12

Pin laptop Acer Aspire timelinex 5820t

Pin laptop Acer Aspire timelinex 5820t , Pin Laptop Acer Aspire 4820tg 4820t Bạn muốn mua Pin Laptop Acer Aspire 4820tg 4820t, bạn muốn tìm hiểu về Pin Laptop Acer Aspire 4820tg 4820t hoặc bạn đang băn khoăn chọn lựa? Hãy gọi 09495.13333. cho tôi để được tư vấn miễn phí pin laptop Acer Aspire 4820tg 4820t

Pin laptop acer 4750

Pin laptop acer 4750 ,Acer Aspire 4750-2312G50Mnbb (LX.RJE0C.017) (Intel Core i3-2310M 2.1GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Acer 4750-2312G50Mnbb. Hãng sản xuất: Acer Aspire Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM55 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 14 inch / Tính năng mới: Sandy Bridge Laptop/ Độ phân giải: LCD (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 500GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Core i3-2310M / Tốc độ máy

Pin laptop acer 4741

Pin laptop acer 4741 , Pin Acer Aspire 4741, 5741, 4551, 4771 AS10D41 Original battery Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - All / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V

Pin laptop acer 4736

Pin laptop acer 4736 ,Pin Aspire 2930, 4310, 4220, 4315, 4710, 4720, 4736, 4740, 4920, 5235, 5236, 5535, 5536, 5735 Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 3h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin laptop acer 5740

Pin laptop acer 5740 ,ban pin Acer Aspire 5740 (Intel Core i3-350M 2.26GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 15.6 inch, Linux) Hãng sản xuất: Acer Aspire Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM55 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 15.6 inch / Độ phân giải: WXGA (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 320GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Core i3-350M / Tốc độ máy: 2.26GHz (3MB L3 cache) / Video Chipset: Intel HD graphics (Intel GMA HD) /

Pin Laptop Dell XPS M1330

Pin Laptop Dell XPS M1330 (6cell, 4400mAh) Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell ,XPS,Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 2h,Dung lượng(mAh): 4400 ,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin Laptop Acer Aspire 2920, 3620, 5540

Pin Laptop Acer Aspire 2920, 3620, 5540 (6 Cell, 4400mAh) (BT.00603.012 BT.00603.014 BT.00604.005 BT.00604.006 BTP-ANJ1 BTP-AOJ1 BTP-APJ1 BTP-AQJ1 BTP-ARJ1 BTP-ASJ1 BTP-B2J1 BTP-BQJ1 MS2181 ) Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - TravelMate / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), / Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 4700 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin Laptop Acer 660

Pin Laptop Acer 660 Series (8 Cell, 4400mAH) (SQ-1100 SQ-2100 SQU202 BTT2303001 ) Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - TravelMate / Loại pin: -, / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 14.4V /

PIN LAPTOP ACER 5630

PIN LAPTOP ACER 5630 Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - All / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): - /

Pin Laptop HP TX1000, TX1100, TX1200, TX1300

Pin Laptop HP TX1000, TX1100, TX1200, TX1300 SERIES 4cell HP TX1000, TX1100. Hãng sản xuất: Compaq / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - All / Loại pin: 4 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 0 / Điện thế sử dụng(V): - /

Pin Laptop Acer BTP-63D1

Pin Laptop Acer BTP-63D1 (6 Cell, 4800mAh) (60.49Y02.001 91.49Y28.001 BT.00803.007 BT.T2803.001 BTP-63D1) Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - TravelMate / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4800 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V /

Pin Laptop Acer Aspire 2920, 3620

Pin Laptop Acer Aspire 2920, 3620 (6 Cell, 4400mAh) (BT.00603.012 BT.00603.014 BT.00604.005 BT.00604.006 BTP-ANJ1 BTP-AOJ1 BTP-APJ1 BTP-AQJ1 BTP-ARJ1 BTP-ASJ1 BTP-B2J1 BTP-BQJ1 MS2181 ) Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), / Thời lượng trung bình sử dụng: - / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin laptop Dell Inspiron 1410

Pin laptop Dell Inspiron 1410 (6 Cell, 4800mAh) (F287H G069H F286H 451-10673 312-0818 ) Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell,Vostro,Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h,Dung lượng(mAh): 4400,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin Laptop Acer 2300

Pin Laptop Acer 2300 (6 Cell, 4400mAh) (4UR18650F 916-2990 916-3020 916C2990 BT.00403.004 BT.T5003.001 LIP-4084) Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - TravelMate / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V /

Pin laptop ACER Aspire 3030, 3050, 3200, 3600, 3680, 5030

Pin laptop ACER Aspire 3030, 3050, 3200, 3600, 3680, 5030 Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Pin laptop ACER Aspire 3030, 3050, 3200, 3600, 3680, 5030

Pin laptop ACER Aspire 3030, 3050, 3200, 3600, 3680, 5030 Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Pin laptop Toshiba Satellite A200, A205, A210, A215, M200, M205

Pin laptop Toshiba Satellite A200, A205, A210, A215, M200, M205 Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - Toshiba Satelite series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Pin laptop IBM X60, X61

Pin laptop IBM X60, X61 Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: 8 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 3h / Dung lượng(mAh): 5200 / Điện thế sử dụng(V): 14.4V /

Pin laptop HP DV8000, ZV8000 series

Pin laptop HP DV8000, ZV8000 series Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP DV / Loại pin: 8 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 14.4V /

Pin laptop TOSHIBA Satellite A80, A100, A105-S4000, M40, M45

Pin laptop TOSHIBA Satellite A80, A100, A105-S4000, M40, M45 ( PA3399U-1BAS ) Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - Toshiba Satelite series / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Pin laptop ACER Aspire 4710G, 4310, 4520, 4920G, 4710Z

Pin laptop ACER Aspire 4710G, 4310, 4520, 4920G, 4710Z Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin laptop IBM T60, R60, R60e, R61, R61e

Pin laptop IBM T60, R60, R60e, R61, R61e (6 Cell, 5200mAh) (40Y6795 40Y6797 40Y6799 92P1128 92P1130 92P1132 92P1138 92P1140 92P1127 92P1129 92P1131 92P1133 92P1137 92P1139 92P1141 ) Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - ThinkPad / Loại pin: 6 cells, / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Pin Laptop Acer Aspire 5235, 5236

Pin Laptop Acer Aspire 5235, 5236 (6 Cell, 4400mAh) (AS07A31 AS07A32 AS07A41 AS07A42 AS07A51 AS07A52 AS07A71 AS07A72 BT00603036 BT00604015 BT00604022 BT00605018 BT00607012 BT00607013 BTP-AS4520G MS2219 MS2220 AS09A31 AS09A41 AS09A56 AS09A61 Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), / Thời lượng trung bình sử dụng: 3h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin laptop HP DV4, DV5

Pin laptop HP DV4, DV5 series, CQ40 , CQ45, CQ50, CQ60, CQ60-100, CQ70, CQ70-100 Series Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP Pavilion series / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Pin Dell Studio XPS M1640, X411c

Pin Dell Studio XPS M1640, X411c (6 Cell, 4800mAh) (312-0815 X411c W303C U011C 312-0814 W298C x411c ) Pin Dell M1640, X411c,W303C. Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell - XPS,Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 9 cells, ,Thời lượng trung bình sử dụng: 4h,Dung lượng(mAh): 7800,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

PIN ACER TravelMate 5520g 5310 5320 5530 5530g 5710 5710g 5730

PIN ACER TravelMate 5520g 5310 5320 5530 5530g 5710 5710g 5730 PIN ACER TravelMate 5520g 5310. Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - TravelMate / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin SONY VAIO FS630 , FS690

Pin SONY VAIO FS630 , FS690 PIN SONY VAIO FS630 | FS690. Hãng sản xuất: Sony VAIO / Dùng cho loại máy: Sony - Vaio / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Pin SONY VAIO FJ56C , FJ290

Pin SONY VAIO FJ56C , FJ290 PIN SONY FJ56C | FJ290. Hãng sản xuất: Sony VAIO / Dùng cho loại máy: Sony - Vaio / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Pin Sony VAIO PCG-V505A

Pin Sony VAIO PCG-V505A PIN Sony VAIO PCG-V505A, V505A. Hãng sản xuất: Sony VAIO / Dùng cho loại máy: Sony - Vaio / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin TOSHIBA A300 ,A305

Pin TOSHIBA A300 ,A305 PIN TOSHIBA A300 | A305. Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - All / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

PIN ACER TravelMate 6592 6592g 7220 7220g 7320 7520 7520g 7720

PIN ACER TravelMate 6592 6592g 7220 7220g 7320 7520 7520g 7720 PIN ACER TravelMate 6592 6592G. Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - TravelMate / Loại pin: 8 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin ASUS F82 F83S K40 K40E K6C11

Pin ASUS F82 F83S K40 K40E K6C11 PIN ASUS F82 F83S K40 K40E. Hãng sản xuất: Sony VAIO,Dùng cho loại máy: Sony - Vaio, Loại pin: 6 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h,Dung lượng(mAh): 4400,Điện thế sử dụng(V): 10.8V.

Pin TOSHIBA M105, M115

Pin TOSHIBA M105 | M115 PIN TOSHIBA M105 | M115. Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - All / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Pin ACER TravelMate 2490 2492 2493 4200 4202 4233 4230 4283

Pin ACER TravelMate 2490 2492 2493 4200 4202 4233 4230 4283 PIN ACER TravelMate 2490 2492. Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - TravelMate / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin SONY VAIO SZ360 | SZ450

Pin SONY VAIO SZ360 | SZ450 PIN SONY VAIO SZ360 | SZ450. Hãng sản xuất: Sony VAIO / Dùng cho loại máy: Sony - Vaio / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin ACER Travelmate 2480, 2483, 2484, 3260, 3261, 3262

Pin ACER Travelmate 2480, 2483, 2484, 3260, 3261, 3262 PIN ACER 2480, 2483, 3261, 3262. Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - TravelMate / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

PIN ACER ASPIRE 7530 7720 7720G 7730 8730 8930G

PIN ACER ASPIRE 7530 7720 7720G 7730 8730 8930G PIN ACER 7530 7720 7730 8730. Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: 8 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 14.8V /

Pin ACER Aspire 5572, 5573, 5580, 5583, 5584, 5585

Pin ACER Aspire 5572, 5573, 5580, 5583, 5584, 5585 PIN ACER 5572, 5573, 5580, 5583. Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin TOSHIBA Satellite L310, M300, M305, U400, U405, U405D

Pin TOSHIBA Satellite L310, M300, M305, U400, U405, U405D PIN TOSHIBA L310, M300, M305. Hãng sản xuất: Toshiba / Dùng cho loại máy: Toshiba - Toshiba Satelite series / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin laptop Dell X300H

Pin Dell X300H (8 Cell, 5200mAh) (F0993 W0465 U0386 X0057 312-0107 312-0148 W0391 ) Pin Dell X300H. Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell ,All, Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 8 cells,Thời lượng trung bình sử dụng: 5h,Dung lượng(mAh): 5200,Điện thế sử dụng(V): 11.1V.

Pin Dell Studio XPS 1340

Pin Dell Studio XPS 1340 (6 Cell, 4400mAh) (312-0773 P891C T555C T561C P866C ) Pin Dell Studio XPS 1340. Hãng sản xuất: Dell,Dùng cho loại máy: Dell - All ,Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, Thời lượng trung bình sử dụng: 2h, Dung lượng(mAh): 4400, Điện thế sử dụng(V): 11.1V .

Pin ACER 3000, 3500, 4000, 5000, 5510, 3510

Pin ACER 3000, 3500, 4000, 5000, 5510, 3510 PIN ACER 3500, 4000, 5000, 5510. Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - TravelMate / Loại pin: 8 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

PIN ACER ASPIRE 2930 2930G 2930Z 4230 4330 4520 4520 4530

PIN ACER ASPIRE 2930 2930G 2930Z 4230 4330 4520 4520 4530 PIN ACER ASPIRE 2930G 2930Z. Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

PIN ACER ASPIRE 5520 5230 5330 5535 5535 5730g 5735 5735z

PIN ACER ASPIRE 5520 5230 5330 5535 5535 5730g 5735 5735z PIN ACER ASPIRE 5520 5230 5330. Hãng sản xuất: Acer / Dùng cho loại máy: Acer - Aspire / Loại pin: 8 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin Laptop Fujitsu FPCBP80

Pin Laptop Fujitsu FPCBP80 (6 Cell, 4400mAh) (FPCBP64 FPCBP64AP FPCBP64Z FMVTBBP101 FPCBP80 FPCBP80AP ) Pin Fujitsu FPCBP80. Hãng sản xuất: Fujitsu / Dùng cho loại máy: Fujitsu - All / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2.5h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Pin Laptop IBM-Lenovo F31, F31A

Pin Laptop IBM-Lenovo F31, F31A (6 Cell, 4400mAh) (121TS050Q 121000614 ) Pin F31, F31A. Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - Lenovo / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 2h / Dung lượng(mAh): 4400 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin Laptop SONY VGP-BPL9

Pin Laptop SONY VGP-BPL9 (12 Cell, 8800mAh) (VGP-BPS9 VGP-BPS9A VGP-BPS9/B VGP-BPS9A/B VGP-BPL9 VGP-BPL9/B ) Pin SONY VGP-BPL9/BPL10. Hãng sản xuất: Sony VAIO / Dùng cho loại máy: Sony - Vaio / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 12 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 5.5h / Dung lượng(mAh): 8800 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Pin Laptop IBM-Lenovo IdeaPad Y730

Pin Laptop IBM-Lenovo IdeaPad Y730 (6 Cell, 5200mAh) (45J7706 121000649 FRU 121TS0A0A 45J7706 ASM 121000649 FRU 121TS0A0A ) Pin 3000 Y500, IdeaPad Y730. Hãng sản xuất: IBM - Lenovo / Dùng cho loại máy: IBM - Lenovo / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 6 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 3.5h / Dung lượng(mAh): 5200 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin Laptop SONY VGP-BPL2 H 6 Cell

Pin Laptop SONY VGP-BPL2 H (6 Cell, 5200mAh) (VGP-BPL2 VGP-BPS2 VGP-BPS2A VGP-BPS2C ) Pin SONY VGP-BPL2 H. Hãng sản xuất: Sony / Dùng cho loại máy: Sony - Vaio / Loại pin: 6 cells/ Thời lượng trung bình sử dụng: 7h / Dung lượng(mAh): 5200 / Điện thế sử dụng(V): 11.1V /

Pin Laptop HP Presario CQ35 6 Cell

Pin Laptop HP Presario CQ35 (6 Cell, 4800mAH) (HSTNN-IB82 HSTNN-C52C 500029-141 HSTNN-IB83 HSTNN-C54C HSTNN-OB93 HSTNN-OB94 HSTNN-LB93 530801-001 513127-251 HSTNN-IB93 ) Pin CQ35, dv3. Hãng sản xuất: Hewlett-Parkard (HP) / Dùng cho loại máy: HP - Compaq - HP Pavilion series / Loại pin: Lithium-Ion (Li-ION), 9 cells, / Thời lượng trung bình sử dụng: 5.5h / Dung lượng(mAh): 7200 / Điện thế sử dụng(V): 10.8V /

Sử dụng và bảo quản pin Li-Ion hiệu quả

Ngày nay, những cục pin Lithium-Ion (hay Li-Ion) có mặt ở khắp mọi nơi, trong máy tính xách tay, điện thoại, máy ảnh,... Cũng như các thiết bị khác thời gian hoạt động của pin không phải là mãi mãi,

Phần mềm sử dụng Pin Laptop hiệu quả

Một chiếc laptop cực xịn nhưng nguồn pin lại không thật tốt thì chẳng khác nào một chiếc máy tính để bàn bình thường. Battery Doubler sẽ giúp chiếc laptop của bạn thể hiện đúng giá trị đích thực của nó

Tiết kiệm pin cho laptop

Kinh nghiệm tiết kiệm pin cho laptop không bao giờ cũ, dù bạn có là "tay chơi" đồ hi-tech chăng nữa. Phần lớn chúng ta có lẽ biết vài nguyên tắc cơ bản tiết kiệm pin laptop: - Giảm sáng màn hình

Cách kéo dài tuổi thọ pin

Trong quá trình sử dụng laptop nếu người dùng sạc và sử dụng không đúng cách thì pin sẽ nhanh chóng bị giảm dung lượng nên thời gian dùng sẽ không còn được như lúc đầu.

Quy tắc để sử dụng pin laptop hiệu quả

Sử dụng pin sao cho hiệu quả vẫn luôn là câu hỏi chưa lời giải đáp với nhiều người. Ngay cả những người đã dùng laptop lâu năm thì cũng chưa chắc họ đã đưa ra được những lời khuyên thật sự chính xác.

Phục hồi pin laptop hỏng

Sau khoảng 30 phút thao tác, pin thay lõi có thể đạt thời gian sử dụng đến 2 giờ. Dịch vụ này đang dần phổ biến để phục vụ những người sở hữu máy laptop quá cũ hoặc hàng xách tay quá "độc", không có hỗ trợ kỹ thuật từ chính hãng.

Pin Lithium-Ion

Lithium-Ion hiện vẫn là loại pin sạc sáng giá nhất bởi các tính năng ưu việt như mật độ năng lượng cao, thời gian sử dụng lâu, suy hao năng lượng thấp và đặc biệt loại bỏ hẳn tình trạng bộ nhớ. Nhược điểm là giá thành

Chọn mua pin máy laptop

Khi mua một viên pin cho máy tính xách tay của bạn, điều đầu tiên là người tiêu dùng nên xem xét là: xuất xứ của sản phẩm. Nếu sản phẩm được thực hiện bởi các nhà sản xuất máy tính xách tay của bạn

Sử dụng pin và sạc laptop hợp lý

"Nếu thường xuyên ngồi một chỗ thì bạn có thể sạc pin thật đầy rồi tháo pin ra luôn và chỉ sử dụng bộ sạc", lời khuyên của chuyên gia nhằm kéo dài tuổi thọ cho pin của máy tính xách tay được không ít báo đăng tải.

Quy tắc vàng sử dụng pin laptop hiệu quả

Thường thì chúng ta sử dụng pin theo thói quen cũng như kinh nghiệm của mình, nhưng đôi khi có những cách dùng lại không hề khoa học chút nào và gây nên tình trạng chai pin nhanh. Nhưng vẫn có một số nguyên tắc cơ bản sau đây.

10 kinh nghiệm quý báu sử dụng pin laptop

Luôn có một nghịch lý đó là sự phát triển pin không thể bắt kịp với sự phát triển của các sản phẩm công nghệ. Trong khi các sản phẩm phẩm như laptop hay tablet ngày càng nhanh hơn, mạnh hơn và ngốn nhiều năng lượng hơn thì những viên pin của chúng vẫn chưa thể cung cấp được một mức năng lượng tương xứng. Với xu hướng sử dụng máy tính xách tay và các thiết bị di động ngày càng nhiều như hiện nay, việc phụ thuộc vào năng lượng từ pin là quan trọng hơn bao giờ hết.

Tin nổi bật

Thay màn hình laptop 

Google+

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).