thay man hinh laptop
Thay màn hình laptop

man hinh laptop,linh kien lcd laptop chính hãng. Công ty Phùng gia chuyên cung cấp linh kiện laptop: màn hình lcd,pin,bàn phím,ram,hdd,adapter,main laptop.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4749Z

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4749Z tại nhà hà nội

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4749Z (Intel Pentium B960 2.2GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, Linux) Với đội ngũ nhân viên được đào tạo chuyên nghiệp , chuyên môn cao và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực XỬ LÝ SỰ CỐ MÁY TÍNH & CẤP CỨU DỮ LIỆU MÁY TÍNH .

 Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4749Z

 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 5820G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 5820G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 5820G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 5820TZ
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 5820TZ uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 5820TZ giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 5820TZG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 5820TZG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 5820TZG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 5830G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 5830G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 5830G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 5920G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 5920G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 5920G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 5930G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 5930G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 5930G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 5940G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 5940G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 5940G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 5943G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 5943G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 5943G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 5950G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 5950G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 5950G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 5951G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 5951G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 5951G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 6530G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 6530G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 6530G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 6920
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 6920 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 6920 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 7110
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 7110 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 7110 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 7220
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 7220 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 7220 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 7230
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 7230 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 7230 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 7315
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 7315 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 7315 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 7320
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 7320 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 7320 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 7520
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 7520 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 7520 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 9420
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 9420 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 9420 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 9510
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 9510 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 9510 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 9510
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 9510 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 9510 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 9520
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 9520 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 9520 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 9810
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 9810 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 9810 giá rẻ

Chuyên sửa laptop acer tại hà nội

 • Sửa chữa laptop Acer Aspire 9920
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire 9920 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire 9920 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-410G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-410G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-410G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-430P
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-430P uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-430P giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-431G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-431G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-431G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-432
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-432 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-432 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-432P
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-432P uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-432P giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-472
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-472 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-472 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-472PG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-472PG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-472PG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-510P
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-510P uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-510P giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-522
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-522 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-522 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-530G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-530G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-530G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-531
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-531 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-531 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-532P
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-532P uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-532P giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-570
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-570 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-570 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-571G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-571G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-571G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-571G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-571G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-571G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-572G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-572G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-572G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-572P
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-572P uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-572P giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-572PG
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-572PG uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E1-572PG giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Acer Aspire E5-422
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Acer Aspire E5-422 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Acer Aspire E5-422 giá rẻ

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4349

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4349 (Intel Celeron B800 1.5GHz, 1GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14.1 inch, Linux)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire S3-951

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire S3-951(2464G34iss) (Intel Core i5-2467M 1.6GHz, 4GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 13.3 inch, Windows 7 Home Premium 64 bit

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4250

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4250(LX.RK20C.018) (AMD Dual-Core E-450 1.65GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA ATI Radeon HD 6320M, 14 inch, PC Dos)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 3830

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 3830(Intel Core i3-2350 2.3Ghz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel GMA HD, 8.9 inch, Windows XP Home)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4749Z

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4749Z(Intel Pentium B960 2.2GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, Linux)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4752

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4752 (Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 2GB RAM, 640GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire AS5560G

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire AS5560G(AMD Quad-Core A8-3520M 1.6GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA ATI Radeon HD 7670M, 14 inch, PC Dos)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire AS4830

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire AS4830(Intel Core i3-2330M 2.2GHz, 2GB RAM, 750GB HDD, VGA Intel HD 3000, 14 inch,tại bệnh viện máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire S3-391

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire S3-391, 4GB RAM, 520GB (500GB HDD + 20GB SSD), VGA Intel HD Graphics 3000, 13.3 inch, Windows 7, Ultrabook tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire TimelineX 4830

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire TimelineX 4830, Core i3-2350M 2.3GHz, 2GB RAM, 750GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch lcd tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire AS5755G

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire AS5755G (Intel Core i5-2450 2.5GHz, 2GB RAM, 750GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 15.6 inch lcd tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire AS4739

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire AS4739(Intel Core i3-380M 2.53GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch,tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire V5-471

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire V5-471(Intel Core i3-2367M 1.4GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, Windows 7 tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4738

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4738(Intel Core i3-380M 2.53GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4733Z

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4733Z(Intel Pentium Dual Core T4500 2.30GHz, 1GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch,tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire TimelineX 4820

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire TimelineX 4820 (Intel Core i3-380M 2.53GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA HD Graphics, 14 inch,tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 5750G

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 5750G (Intel Core i3-2310M 2.1GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 540M, 15.6 inch,tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4750Z

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4750Z (Intel Pentium B950 2.1GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch,tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire Timeline 4810T

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire Timeline 4810T (Intel Core 2 Solo SU3500 1.4GHz, 2GB RAM, 250GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, LCD 14.1 inch,tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4339

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4339(Intel Celeron P4600 2.0GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch,tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4750

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4750 (Intel Core i3-2310M 2.1GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4739

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4739(Intel Core i3-380M 2.53GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire Timeline 5830G

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire Timeline 5830G(Intel Core i3-2350M 2.3GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 15.6 inch, tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire E1-571

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire E1-571(Intel Core i3-3110M 2.4GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 15.6 inch, tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire Timeline 4830

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire Timeline 4830 (Intel Core i5-2450M 2.5GHz, 2GB RAM, 750GB HDD, VGA Intel HD Graphics 3000, 14 inch, tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire E1-431

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire E1-431 Intel Celeron Processor B815 1.6GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay ACER AS4830G

Sửa máy tính xách tay ACER AS4830G (Intel Core i5 2450M 2*2.50GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, NVIDIA GeForce GT 540M 2GB, WLED HD 14 inch, tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire Timeline 4820T

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire Timeline 4820T(Intel Core i5-450M 2.4GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, Windows 7 tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire V3-471

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire V3-471 (Intel Core i3-3110M 2.4GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire V5-431

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire V5-431(Intel Pentium B987 1.5GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4745

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire 4745(Intel Core i3-380M 2.53GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch,tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire V3-571G

Sửa máy tính xách tay Acer Aspire V3-571G (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 15.6 inch,tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Acer hà nội uy tín

Sửa máy tính xách tay Acer hà nội uy tín, Giới thiệu về BỆNH VIỆN LAPTOP Phùng Gia là một trong những Trung Tâm Sửa Chữa Laptop chuyên nghiệp và uy tín nhất hiện nay tại TP Hà Nội. Để đáp ứng cho việc sua chua laptop được nhanh chóng và hiệu quả, bệnh viện laptop phùng gia đã đầu tư trang bị đầy đủ các loại máy móc hiện đại nhất được nhập khẩu từ các nước Nhật, Đức, Mỹ như máy đóng chipset tự động, máy ép sọc màn hình, máy kiểm tra lỗi Mainboard, máy làm cell,…

Tin nổi bật

Thay màn hình laptop 

Google+

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).