thay man hinh laptop
Thay màn hình laptop

man hinh laptop,linh kien lcd laptop chính hãng. Công ty Phùng gia chuyên cung cấp linh kiện laptop: màn hình lcd,pin,bàn phím,ram,hdd,adapter,main laptop.

Thay màn hình laptop Compaq

 Báo giá thay màn hình laptop Compaq tại công ty máy tính Phùng gia - sửa chữa laptop lấy ngay, mua bán linh kiện laptop lcd chính hãng giá tốt nhất hà nội.

Thay màn hình laptop Compaq, sửa chữa máy tính

Thay màn hình laptop Compaq giá rẻ tại bệnh viện máy tính PHÙNG GIA - Sửa laptop uy tín tại Hà Nội.Linh kiện sửa chữa laptop chính hãng, giá rẻ.

 • Thay màn hình Compaq 510
 • Thay màn hình Compaq CQ45
 • Thay màn hình Compaq V2000
 • Thay màn hình Compaq V3000
 • Thay màn hình Compaq CQ61
 • Thay màn hình Compaq CQ62
 • Thay màn hình máy tính laptop 13,4 LED
 • Thay màn hình laptop 16.4 inch
 • Thay màn hình Compaq CQ42
 • Màn hình laptop HP Compaq CQ40-515AU
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq CQ40-515AU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq CQ40-515AU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq 510U
  Sửa chữa màn hình laptop Compaq 510U uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq 510U giá rẻ.
 • Sửa chữa màn hình laptop Compaq
 • Màn hình laptop Compaq 540
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq 540 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq 540 giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq 6520s
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq 6520s uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq 6520s giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq 6710P
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq 6710P uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq 6710P giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ35-104TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ35-104TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ35-104TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ40-124TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ40-124TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ40-124TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ40-303AU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ40-303AU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ40-303AU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ40-502TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ40-502TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ40-502TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ40-503TX
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ40-503TX uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ40-503TX giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ40-504TX
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ40-504TX uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ40-504TX giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ40-505TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ40-505TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ40-505TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ40-631TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ40-631TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ40-631TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ40-632TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ40-632TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ40-632TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ41-208TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ41-208TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ41-208TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ41-217TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ41-217TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ41-217TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ42-167TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ42-167TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ42-167TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ42-168TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ42-168TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ42-168TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ42-173TX
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ42-173TX uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ42-173TX giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ43-108TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ43-108TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ43-108TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ45-203AU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ45-203AU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ45-203AU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ45-205TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ45-205TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ45-205TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ45-405TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ45-405TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ45-405TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ60
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ60 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ60 giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ60-419WM
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ60-419WM uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ60-419WM giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ610
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ610 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ610 giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq CQ62-201TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq CQ62-201TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq CQ62-201TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario CQ20-311TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario CQ20-311TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario CQ20-311TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario CQ35-108TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario CQ35-108TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario CQ35-108TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario CQ40 504TX
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario CQ40 504TX uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario CQ40 504TX giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario CQ40- 502TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario CQ40- 502TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario CQ40- 502TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario CQ40-306AU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario CQ40-306AU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario CQ40-306AU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-109TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-109TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-109TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-168TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-168TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-168TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-263TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-263TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-263TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-354TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-354TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-354TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-455TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-455TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario CQ42-455TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario CQ43-101TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario CQ43-101TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario CQ43-101TU giá rẻ
 • Màn hình laptop Compaq Presario V3750TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Compaq Presario V3750TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Compaq Presario V3750TU giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq 420
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq 420 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq 420 giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq 540
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq 540 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq 540 giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq 6520s
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq 6520s uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq 6520s giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq CQ40-324TX
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq CQ40-324TX uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq CQ40-324TX giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq CQ40-401AX
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq CQ40-401AX uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq CQ40-401AX giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq CQ40-629TU
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq CQ40-629TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq CQ40-629TU giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq CQ40-633TU
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq CQ40-633TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq CQ40-633TU giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq CQ510U-372
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq CQ510U-372 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq CQ510U-372 giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq Preario V3654TU
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq Preario V3654TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq Preario V3654TU giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq Presario CQ35-116TX
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq Presario CQ35-116TX uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq Presario CQ35-116TX giá rẻ
 • Màn hình laptop Hp Compaq Presario CQ42-455TU
  Sửa chữa Màn hình laptop Hp Compaq Presario CQ42-455TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Hp Compaq Presario CQ42-455TU giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq V2000
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq V2000 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq V2000 giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Compaq V2100
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Compaq V2100 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Compaq V2100 giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Pavilion DV3-4124TX
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Pavilion DV3-4124TX uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Pavilion DV3-4124TX giá rẻ
 • Màn hình laptop HP Pavilion DV4-1601TU
  Sửa chữa Màn hình laptop HP Pavilion DV4-1601TU uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop HP Pavilion DV4-1601TU giá rẻ.

Thay màn hình Compaq Presario CQ40

Thay màn hình Compaq Presario CQ40, Thay màn hình CQ40,Compaq Presario CQ40-401AU (AMD Turion X2 Dual-Core RM-72 2.1GHz, 1GB RAM, 250GB HDD, VGA ATI Radeon HD 3200, 14.1 inch, PC DOS) Compaq CQ40-401AU, CQ40-401AU. Hãng sản xuất: Compaq Presario Series / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 14.1 inch / Độ phân giải: WXGA (1280 x 800) / Dung lượng HDD: 250GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: AMD Turion X2 Dual-Core RM-72 / Tốc độ máy: 2.10GHz (1MB L2 cache) / Video Chipset:

Thay màn hình Compaq 6520s

Thay màn hình Compaq 6520s,HP Compaq 6520s (KF081PA) (Intel Core 2 Duo T7250 2.0GHz, 1GB RAM, 120GB HDD, VGA Intel GMA X3100, 14.1 inch, PC DOS) Hãng sản xuất: HP Compaq / Motherboard Chipset: Mobile Intel GM965 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 14.1 inch / Độ phân giải: WXGA (1280 x 800) / Dung lượng HDD: 120GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Core 2 Duo T7250 / Tốc độ máy: 2.00GHz (2MB L2 cache) / Video Chipset: Intel GMA X3100 / Graphic

Thay màn hình Compaq 510

Thay màn hình Compaq 510,Compaq CQ510-507 (VF570PA) (Intel Celeron Dual Core T1500 1.86GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, 14 inch, PC DOS) Compaq CQ510-507, VF570PA. Hãng sản xuất: HP Compaq / Motherboard Chipset: Mobile Intel GL40 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: WXGA (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 160GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Celeron Dual Core T1500 / Tốc độ máy: 1.86GHz (512Kb L2 cache) / Video

Thay màn hình Compaq CQ62

Thay màn hình Compaq CQ62,Compaq Presario CQ62-351TU (XT848PA) (Intel Pentium P6100 2.0GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 15.6 inch, PC DOS) Compaq CQ62-351TU, CQ62-351TU. Hãng sản xuất: Compaq Presario Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM55 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 15.6 inch / Độ phân giải: HD (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 320GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Pentium P6100 / Tốc độ máy: 2.00GHz / Video Chipset: Intel HD

THAY MÀN HÌNH COMPAQ CQ45

THAY MÀN HÌNH COMPAQ CQ45 ,Compaq Presario CQ45-405TU (NW918PA) (Intel Core2 Duo T6400 2.0GHz, 2GB RAM, 160GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, 14.1 inch, FreeDOS ) Hãng sản xuất: Compaq Presario Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel GM45 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 14.1 inch / Độ phân giải: WXGA (1280 x 800) / Dung lượng HDD: 160GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Core 2 Duo T6400 / Tốc độ máy: 2.00GHz (2MB L2 cache) / Video Chipset: Intel GMA 4500MHD /

Thay Man hinh 16.4 wide for fw 2 bóng

Thay Man hinh 16.4 wide for fw 2 bóng,Cung cấp phân phối linh kiện màn hình laptop các hãng : Acer, Asus,Dell, HP Compaq,Sony,MSI,NEC,Macbook,Toshiba,Samsung,LG,Emachines,Lenovo ,IBM,Gateway,Fujitsu...Hàng chính Hãng,có dịch vụ Thay màn hình laptop tại nhà Hà Nội

Thay Màn hình 14.1 Wide (1280 x 800)

Thay Màn hình 14.1 Wide (1280 x 800),Cung cấp phân phối linh kiện màn hình laptop các hãng : Acer, Asus,Dell, HP Compaq,Sony,MSI,NEC,Macbook,Toshiba,Samsung,LG,Emachines,Lenovo ,IBM,Gateway,Fujitsu...Hàng chính Hãng,có dịch vụ Thay màn hình laptop tại nhà Hà Nội

Thay màn hình HP Compaq CQ60-101TX

Thay màn hình HP Compaq CQ60-101TX,HP Compaq CQ60-101TX (FY959PA),Intel Pentium Dual-Core T3200 ; 2.0GHz ; 1GB ; 160GB ; GeForce 9200M GE 256MB ; DVD±RW DL ; 16.0-inch ; DOS ; 2.75Kg

Thay màn hình laptop Compaq

Thay màn hình laptop Compaq giá rẻ tại bệnh viện máy tính PHÙNG GIA - Sửa laptop uy tín tại Hà Nội.Linh kiện sửa chữa laptop chính hãng, giá rẻ.

Tin nổi bật

Thay màn hình laptop 

Google+

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).