thay man hinh laptop
Thay màn hình laptop

man hinh laptop,linh kien lcd laptop chính hãng. Công ty Phùng gia chuyên cung cấp linh kiện laptop: màn hình lcd,pin,bàn phím,ram,hdd,adapter,main laptop.

Sửa máy tính xách tay Asus K56CM-XX008

 Sửa máy tính xách tay Asus K56CM-XX008 (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 15.6 inch, PC DOS)tại công ty máy tính Phùng gia.

 Sửa máy tính xách tay Asus K56CM-XX008

Dịch vụ sửa máy tính xách tay Asus K56CM-XX008 (K56CM-1AXX) (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 15.6 inch, PC DOS) Asus K56CM-XX008, K56CM-1AXX. Hãng sản xuất: Asus / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 15.6 inch.

Sửa chữa laptop asus lỗi tại hà nội

 • Sửa chữa laptop Asus K555LN-XX156D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K555LN-XX156D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K555LN-XX156D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K55A
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K55A uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K55A giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K55A-SI50301P
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K55A-SI50301P uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K55A-SI50301P giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K55A-SX024
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K55A-SX024 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K55A-SX024 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K55A-SX064
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K55A-SX064 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K55A-SX064 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX023
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX023 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX023 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX234H
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX234H uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX234H giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX266
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX266 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX266 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX640
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX640 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K55VD-SX640 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K56CA
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K56CA uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K56CA giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K56CA-XO181D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K56CA-XO181D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K56CA-XO181D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K56CB-XO135
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K56CB-XO135 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K56CB-XO135 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K56CB-XO299
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K56CB-XO299 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K56CB-XO299 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K56CM-XX008
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K56CM-XX008 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K56CM-XX008 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K751LX-T4074D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K751LX-T4074D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K751LX-T4074D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N550JV-CN253H
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N550JV-CN253H uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N550JV-CN253H giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N550JV-CN329H
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N550JV-CN329H uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N550JV-CN329H giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO029H
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO029H uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO029H giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO058H
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO058H uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO058H giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO125D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO125D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO125D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO130D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO130D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N550LF-XO130D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N551JQ-CN012H
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N551JQ-CN012H uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N551JQ-CN012H giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N551JQ-XO005D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N551JQ-XO005D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N551JQ-XO005D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N56JN-CN105H
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N56JN-CN105H uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N56JN-CN105H giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO102D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO102D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO102D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO103D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO103D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO103D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO104D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO104D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO104D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO107D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO107D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N56JN-XO107D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N56JR-S4031H
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N56JR-S4031H uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N56JR-S4031H giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N56VB
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N56VB uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N56VB giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N56VB-S4048H
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N56VB-S4048H uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N56VB-S4048H giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N56VJ-DH71
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N56VJ-DH71 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N56VJ-DH71 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N56VV-S4021H
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N56VV-S4021H uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N56VV-S4021H giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus N76VJ-DH71
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus N76VJ-DH71 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus N76VJ-DH71 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P450CC-WO309D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P450CC-WO309D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P450CC-WO309D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P450LA-WO077D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P450LA-WO077D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P450LA-WO077D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P450LA-WO094D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P450LA-WO094D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P450LA-WO094D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P450LAV-WO131D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P450LAV-WO131D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P450LAV-WO131D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop ASUS P450LAV-WO132D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop ASUS P450LAV-WO132D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop ASUS P450LAV-WO132D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P450LD-WO132D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P450LD-WO132D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P450LD-WO132D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P450LDV-WO193D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P450LDV-WO193D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P450LDV-WO193D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P450LDV-WO231D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P450LDV-WO231D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P450LDV-WO231D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P550CA-XO522D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P550CA-XO522D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P550CA-XO522D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P550CA-XO998D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P550CA-XO998D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P550CA-XO998D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P550CC-XX1321D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P550CC-XX1321D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P550CC-XX1321D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P550CC-XX837D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P550CC-XX837D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P550CC-XX837D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P550LA-XO217D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P550LA-XO217D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P550LA-XO217D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P550LAV-XO397D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P550LAV-XO397D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P550LAV-XO397D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P550LAV-XX599D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P550LAV-XX599D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P550LAV-XX599D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P550LAV-XX765D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P550LAV-XX765D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P550LAV-XX765D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P550LD-XO217D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P550LD-XO217D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P550LD-XO217D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P550LD-XO330D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P550LD-XO330D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P550LD-XO330D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus P550LDV-XO1025H
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus P550LDV-XO1025H uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus P550LDV-XO1025H giá rẻ

 

Sửa máy tính xách tay Asus K45A-VX040

Sửa máy tính xách tay Asus K45A-VX040 (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, PC DOS)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus K45VM-VX070

Sửa máy tính xách tay Asus K45VM-VX070,(K43VM-3CVX) (Intel Core i7-3610QM 2.3GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus K55A-SX024

Sửa máy tính xách tay Asus K55A-SX024(Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.6 inch, PC DOS)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus VivoBook S400

Sửa máy tính xách tay Asus VivoBook S400 (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14.1 inch, Windows 8 64 bit)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus K55VM-SX032

Sửa máy tính xách tay Asus K55VM-SX032(K55VM-3CSX) (Intel Core i7-3610QM 2.3GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 15.6 inch, PC DOS tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus VivoBook X202E-DH31T

Sửa máy tính xách tay Asus VivoBook X202E-DH31T(Intel Core i3-3217U 1.8GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 11.6 inch, Windows 8 64 bit)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus K56CM-XX008

Sửa máy tính xách tay Asus K56CM-XX008(Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 15.6 inch, PC DOS)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus K55VD

Sửa máy tính xách tay Asus K55VD-SX023 (K55VD-3CSX) (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 610M, 15.6 inch, PC DOS ) Asus K55VD-SX023, K55VD-3CSX. Hãng sản xuất: Asus / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 15.6 inch.

Sửa máy tính xach tay ASUS lấy ngay hà nội

Sửa máy tính xach tay ASUS lấy ngay hà nội, Giới thiệu về BỆNH VIỆN LAPTOP Phùng Gia là một trong những Trung Tâm Sửa Chữa Laptop chuyên nghiệp và uy tín nhất hiện nay tại TP Hà Nội. Để đáp ứng cho việc sua chua laptop được nhanh chóng và hiệu quả, bệnh viện laptop phùng gia đã đầu tư trang bị đầy đủ các loại máy móc hiện đại nhất được nhập khẩu từ các nước Nhật, Đức, Mỹ như máy đóng chipset tự động, máy ép sọc màn hình, máy kiểm tra lỗi Mainboard, máy làm cell,

Tin nổi bật

Thay màn hình laptop 

Google+

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).