thay man hinh laptop
Thay màn hình laptop

man hinh laptop,linh kien lcd laptop chính hãng. Công ty Phùng gia chuyên cung cấp linh kiện laptop: màn hình lcd,pin,bàn phím,ram,hdd,adapter,main laptop.

Thay màn hình Toshiba Satellite L510-B400 tại nhà hà nội

 Báo giá Thay màn hình Toshiba Satellite L510-B400, độ lớn màn hình: 14 inch, độ phân giải: WXGA (1366 x 768) tại công ty máy tính Phùng gia, mua bán linh kiện giá tốt nhất hà nội.

Thay màn hình Toshiba Satellite L510-B400

Sửa màn hình Toshiba Satellite L510-B400 , Giới thiệu về BỆNH VIỆN LAPTOP Phùng Gia là một trong những Trung tâm sửa chữa laptop Toshiba Satellite L510-B400 chuyên nghiệp và uy tín.

 • Màn hình laptop Toshiba Satellite S40Dt
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite S40Dt uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite S40Dt giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite S40t
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite S40t uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite S40t giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite T135D
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite T135D uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite T135D giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite T235
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite T235 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite T235 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U205-S5057
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U205-S5057 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U205-S5057 giá rẻ.
 • Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U405
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U405 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U405 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U40t
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U40t uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U40t giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U40T-A102
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U40T-A102 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U40T-A102 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U505
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U505 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U505 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U840
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U840 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U840 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U840-1010X
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U840-1010X uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U840-1010X giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U840t
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U840t uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U840t giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-107
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-107 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-107 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-10J
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-10J uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-10J giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-10K
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-10K uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-10K giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-B074
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-B074 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U840W-B074 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U845-S406
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U845-S406 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U845-S406 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U845W-S400
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U845W-S400 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U845W-S400 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U845W-S410P
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U845W-S410P uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U845W-S410P giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U845W-S4170
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U845W-S4170 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U845W-S4170 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U920t
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U920t uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U920t giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U925T-S2120
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U925T-S2120 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U925T-S2120 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U925T-S2130
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U925T-S2130 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U925T-S2130 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U925T-S2301
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U925T-S2301 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U925T-S2301 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U940
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U940 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U940 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Satellite U945
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Satellite U945 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Satellite U945 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Sattelite C640-1072U
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Sattelite C640-1072U uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Sattelite C640-1072U giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Sattelite L840-1029R
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Sattelite L840-1029R uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Sattelite L840-1029R giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Sattelite M840-1021P
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Sattelite M840-1021P uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Sattelite M840-1021P giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Sattelite M840-1021Q
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Sattelite M840-1021Q uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Sattelite M840-1021Q giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Sattellite 745-1192UR
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Sattellite 745-1192UR uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Sattellite 745-1192UR giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Sattellite L745-1127UR
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Sattellite L745-1127UR uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Sattellite L745-1127UR giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Sattellite L745-1147UR
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Sattellite L745-1147UR uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Sattellite L745-1147UR giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Sattellite L745-1194UB
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Sattellite L745-1194UB uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Sattellite L745-1194UB giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Tecra A8-1224E
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Tecra A8-1224E uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Tecra A8-1224E giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Tecra M9-E460
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Tecra M9-E460 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Tecra M9-E460 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba TOSHIBA L640-1007U
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba TOSHIBA L640-1007U uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba TOSHIBA L640-1007U giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Ultrabook Portege Z30-A129
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Ultrabook Portege Z30-A129 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Ultrabook Portege Z30-A129 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Ultrabook Portege Z30-A135
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Ultrabook Portege Z30-A135 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Ultrabook Portege Z30-A135 giá rẻ
 • Màn hình laptop Toshiba Ultrabook Portege Z930-2001
  Sửa chữa Màn hình laptop Toshiba Ultrabook Portege Z930-2001 uy tín, bán linh kiện Màn hình laptop Toshiba Ultrabook Portege Z930-2001 giá rẻ.

Công ty thay màn hình laptop Toshiba Satellite L40-AS131XB, C40-A130, L40-AS130XG

Công ty máy tính Phùng gia mua bán sửa chữa thay màn hình laptop Toshiba Satellite L40-AS131XB, C40-A130, L40-AS130XG giá rẻ tại nhà hà nội.

Địa chỉ thay màn hình laptop Toshiba Satellite L40-AS100W, C40-A130, L40-AS130XG

Địa chỉ công ty máy tính Phùng gia 58 Hào Nam Đống Đa, 79 Trung Kính Cầu giấy Hà Nội nhận thay màn hình laptop Toshiba Satellite L40-AS100W, C40-A130, L40-AS130XG giá rẻ hà nội.

Thay màn hình laptop Toshiba Satellite C40-A117, L40-AS125XW, L50-A108X

Công ty máy tính Phùng gia chuyên dịch vụ thay màn hình laptop Toshiba Satellite C40-A117, L40-AS125XW, L50-A108X giá rẻ tại nhà hà nội.

Thay màn hình laptop Toshiba Satellite C50 B202E, C50 B206E, L40-AS126B

Chuyên mua bán thay màn hình laptop Toshiba Satellite C50 B202E, C50 B206E, L40-AS126B giá rẻ linh kiện chính hãng ở Phùng gia.

Thay màn hình laptop Toshiba Satellite L310

Thay màn hình laptop Toshiba Satellite L310, Thay màn hình Toshiba Satellite L310,Toshiba Satellite L310-P4010 (Intel Pentium Dual Core T4200 2.0Ghz, 1GB RAM, 250GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, 14.1 inch, PC DOS) Hãng sản xuất: Toshiba Satellite Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel GM45 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 14.1 inch / Độ phân giải: WXGA (1280 x 800) / Dung lượng HDD: 250GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T4200 / Tốc độ máy: 2.00Ghz (1MB L2 cache) / Video Chipset: Intel GMA

Thay màn hình laptop Toshiba L510

Thay màn hình Toshiba L510,Toshiba Satellite L510-B400 (PSLF8L-017001) (Intel Pentium Dual Core T4400 2.2GHz, 1GB RAM, 250GB HDD, VGA Intel GMA 4500MHD, 14 inch, PC DOS) Toshiba L510-B400, L510-B400. Hãng sản xuất: Toshiba Satellite Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel GM45 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: WXGA (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 250GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Pentium Dual Core T4400 / Tốc độ máy: 2.20Ghz (1MB L2

Thay màn hình laptop Toshiba C640

Thay màn hình Toshiba C640,Toshiba Satellite C640-1027U (Intel Core i3-380M 2.53GHz, 2GB RAM, 320GB HDD, VGA Intel HD Graphics, 14 inch, PC DOS) Toshiba C640-1027U, C640-1027U. Hãng sản xuất: Toshiba Satellite Series / Motherboard Chipset: Mobile Intel HM55 Express Chipset / Độ lớn màn hình: 14 inch / Độ phân giải: WXGA (1366 x 768) / Dung lượng HDD: 320GB / Số vòng quay của HDD: 5400rpm / Loại CPU: Intel Core i3-380M / Tốc độ máy: 2.53GHz (3MB L3 cache) / Video

Thay Màn hình 15.4 Wide (1280 x 800)

Thay Màn hình 15.4 Wide (1280 x 800),Cung cấp phân phối linh kiện màn hình laptop các hãng : Acer, Asus,Dell, HP Compaq,Sony,MSI,NEC,Macbook,Toshiba,Samsung,LG,Emachines,Lenovo ,IBM,Gateway,Fujitsu...Hàng chính Hãng,có dịch vụ Thay màn hình laptop tại nhà Hà Nội

Thay màn hình laptop toshiba m300

Thay màn hình laptop toshiba m300, Giới thiệu về BỆNH VIỆN LAPTOP Phùng Gia là một trong những Trung tâm sửa chữa laptop toshiba m300 chuyên nghiệp và uy tín.

Thay màn hình laptop toshiba l300 tại nhà hà nội

Thay màn hình laptop toshiba l300, Giới thiệu BỆNH VIỆN LAPTOP Phùng Gia là một trong những Trung tâm sửa chữa laptop toshiba l300 chuyên nghiệp và uy tín.

Thay màn hình laptop toshiba satellite l745

Thay màn hình laptop toshiba satellite l745, Giới thiệu về BỆNH VIỆN LAPTOP Phùng Gia là một trong những Trung tâm sửa chữa laptop toshiba satellite l745 chuyên nghiệp và uy tín.

Thay màn hình Toshiba Satellite L745

Thay màn hình Toshiba Satellite L745,Độ lớn màn hình: 14 inch, Độ phân giải: WXGA 1366 x 768 tại công ty máy tính Phùng gia, mua bán linh kiện laptop giá tốt nhất.

Thay màn hình Toshiba Satellite L510-B400 tại nhà hà nội

Thay màn hình Toshiba Satellite L510-B400, độ lớn màn hình: 14 inch, độ phân giải: WXGA (1366 x 768)tại công ty máy tính Phùng gia.

Thay màn laptop Toshiba Satellite C640

Thay màn laptop Toshiba Satellite C640, độ lớn màn hình: 14 inch,độ phân giải: WXGA (1366 x 768)tại công ty máy tính Phùng gia.

Thay màn hình laptop Toshiba giá rẻ hà nội

Thay màn hình laptop Toshiba, Giới thiệu về BỆNH VIỆN LAPTOP Phùng Gia là một trong những Trung tâm sửa chữa laptop Toshiba chuyên nghiệp và uy tín.

Tin nổi bật

Thay màn hình laptop 

Google+

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).