thay man hinh laptop
Thay màn hình laptop

man hinh laptop,linh kien lcd laptop chính hãng. Công ty Phùng gia chuyên cung cấp linh kiện laptop: màn hình lcd,pin,bàn phím,ram,hdd,adapter,main laptop.

Sửa máy tính xách tay Asus K55A-SX024

Sửa máy tính xách tay Asus K55A-SX024 tại nhà hà nội

Sửa máy tính xách tay Asus K55A-SX024 (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.6 inch, PC DOS) Asus K55A-SX024, K55A-SX024. Hãng sản xuất: Asus / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 15.6 inch / Loại ổ cứng: HDD.

Sửa máy tính xách tay Asus K55A-SX024

Sửa máy tính xách tay Asus K55A-SX024 tại Bệnh viện máy tính Phùng gia.

 • Sửa chữa laptop Asus K43E
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43E uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43E giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43E-VX113
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43E-VX113 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43E-VX113 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43E-VX355
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43E-VX355 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43E-VX355 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43E-VX356
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43E-VX356 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43E-VX356 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43E-VX363
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43E-VX363 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43E-VX363 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43E-VX819
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43E-VX819 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43E-VX819 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SD-2452G32G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SD-2452G32G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SD-2452G32G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SD-2452G50G
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SD-2452G50G uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SD-2452G50G giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX185
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX185 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX185 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX228
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX228 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX228 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX385
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX385 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX385 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX431
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX431 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX431 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX556
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX556 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX556 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX559
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX559 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SD-VX559 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SJ
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SJ uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SJ giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SJ-VX172
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SJ-VX172 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SJ-VX172 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SJ-VX194
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SJ-VX194 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SJ-VX194 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SJ-VX473
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SJ-VX473 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SJ-VX473 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SV
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SV uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SV giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K43SV-VX142
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K43SV-VX142 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K43SV-VX142 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX085
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX085 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX085 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX089
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX089 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX089 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX139
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX139 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX139 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX210
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX210 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX210 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX211
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX211 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX211 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX212
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX212 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX212 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX213
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX213 uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450CA-WX213 giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450CC-WX263D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450CC-WX263D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450CC-WX263D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450LA-WX040D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450LA-WX040D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450LA-WX040D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX120D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX120D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX120D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX121D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX121D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX121D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX160D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX160D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX160D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX161D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX161D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450LAV-WX161D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450LC-WX080D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450LC-WX080D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450LC-WX080D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450LD-WX094D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450LD-WX094D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450LD-WX094D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450LDV-WX184D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450LDV-WX184D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450LDV-WX184D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450LDV-WX185D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450LDV-WX185D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450LDV-WX185D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K450LDV-WX229D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K450LDV-WX229D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K450LDV-WX229D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K451CA
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K451CA uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K451CA giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K451LA-WX089D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K451LA-WX089D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K451LA-WX089D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K451LA-WX092D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K451LA-WX092D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K451LA-WX092D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K451LA-WX146D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K451LA-WX146D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K451LA-WX146D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K451LB-WX126D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K451LB-WX126D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K451LB-WX126D giá rẻ
 • Sửa chữa laptop Asus K451LN-WX080D
  Sửa chữa Sửa chữa laptop Asus K451LN-WX080D uy tín, bán linh kiện Sửa chữa laptop Asus K451LN-WX080D giá rẻ. 

Sửa máy tính xách tay Asus K45A-VX040

Sửa máy tính xách tay Asus K45A-VX040 (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 2GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14 inch, PC DOS)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus K45VM-VX070

Sửa máy tính xách tay Asus K45VM-VX070,(K43VM-3CVX) (Intel Core i7-3610QM 2.3GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 14 inch, PC DOS)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus K55A-SX024

Sửa máy tính xách tay Asus K55A-SX024(Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 15.6 inch, PC DOS)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus VivoBook S400

Sửa máy tính xách tay Asus VivoBook S400 (Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 14.1 inch, Windows 8 64 bit)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus K55VM-SX032

Sửa máy tính xách tay Asus K55VM-SX032(K55VM-3CSX) (Intel Core i7-3610QM 2.3GHz, 4GB RAM, 750GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 15.6 inch, PC DOS tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus VivoBook X202E-DH31T

Sửa máy tính xách tay Asus VivoBook X202E-DH31T(Intel Core i3-3217U 1.8GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA Intel HD Graphics 4000, 11.6 inch, Windows 8 64 bit)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus K56CM-XX008

Sửa máy tính xách tay Asus K56CM-XX008(Intel Core i5-3317U 1.7GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 630M, 15.6 inch, PC DOS)tại công ty máy tính Phùng gia.

Sửa máy tính xách tay Asus K55VD

Sửa máy tính xách tay Asus K55VD-SX023 (K55VD-3CSX) (Intel Core i5-3210M 2.5GHz, 4GB RAM, 500GB HDD, VGA NVIDIA GeForce GT 610M, 15.6 inch, PC DOS ) Asus K55VD-SX023, K55VD-3CSX. Hãng sản xuất: Asus / Motherboard Chipset: - / Độ lớn màn hình: 15.6 inch.

Sửa máy tính xach tay ASUS lấy ngay hà nội

Sửa máy tính xach tay ASUS lấy ngay hà nội, Giới thiệu về BỆNH VIỆN LAPTOP Phùng Gia là một trong những Trung Tâm Sửa Chữa Laptop chuyên nghiệp và uy tín nhất hiện nay tại TP Hà Nội. Để đáp ứng cho việc sua chua laptop được nhanh chóng và hiệu quả, bệnh viện laptop phùng gia đã đầu tư trang bị đầy đủ các loại máy móc hiện đại nhất được nhập khẩu từ các nước Nhật, Đức, Mỹ như máy đóng chipset tự động, máy ép sọc màn hình, máy kiểm tra lỗi Mainboard, máy làm cell,

Tin nổi bật

Thay màn hình laptop 

Google+

Hà Nội City: 

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN PHÙNG GIA

 Hồ Chí Minh City 

Địa chỉ:  264 Huỳnh Văn Bánh, F11, Q.Phú Nhuận,Tp HCM.

 Hotline: 0908.28.28.57  Điện thoại: 08.39915647 (12 lines).